Izdelava spletnih strani po meri in željah naročnikov


Izdelava spletnih strani

Spletna stran je v digitalni dobi in v času hitro spreminjajoče se tehnologije eno prvih oken za predstavitev podjetja, organizacije ali posameznika in njihove dejavnosti, izdelkov ali storitev. Preko spletne strani širnemu svetu predstavite svojo ponudbo in pridobivate nove stranke, kar je ključ do uspeha.

Kako poteka izdelava spletnih strani?

Izdelava spletnih strani – Splet 99 je ena od dobrih možnosti -, se začne s skrbnim načrtovanjem. Najprej je treba definirati namen spletne strani, določiti ciljno publiko (potencialne obiskovalce) in izdelati vsebino. Naslednji korak je grafična in programska obdelava, da nastane množica strani, ki so med seboj funkcionalno povezane ter se nahajajo na istem spletnem mestu, pod isto domeno. Možnih načinov izdelave spletne strani je več:

  • Prva možnost je izdelava spletnih strani po naročilu. Prednost te možnosti je, da je stran ustvarjena po meri, zahtevah in željah naročnika, izdela jo specializiran izvajalec oz. agencija, ki ubere najbolj kreativen pristop k reševanju problema.
  • Druga možnost je uporaba programa za ustvarjanje spletnih strani, s pomočjo katerega lahko sami ustvarite svojo stran. Take spletne strani so cenovno bolj dostopne v primerjavi z izdelavo preko agencije, vendar njihova izdelava zahteva določene spretnosti. Pomanjkljivost je večja poraba časa ter dejstvo, da so potrebna določena strokovna znanja.
  • Tretji način izdelave je izbira že narejene spletne strani, in sicer izberete eno od mnogih vsebinsko predpripravljenih profesionalnih predlog ter spletno stran ustvarite takoj in zdaj. Slabost tega pristopa je velikokrat neučinkovito narejena spletna stran, ki ne dosega želenih ciljev in rezultatov.

Kakšna je kakovostna izdelava spletnih strani?

Tehnična, grafična in vsebinska ustreznost spletnih strani

Učinkovita izdelava spletnih strani se takoj pozna. Že ob prvem obisku oz. kliku bo stran pritegnila pozornost potencialnih strank in se jim vtisnila v spomin. Zato je izjemnega pomena tehnično in grafično obdelovanje spletnih strani, ki mora biti v pravem razmerju z vsebino. Dobra spletna stran je unikatna in prilagojena potrebam naročnika. Biti mora pregledno strukturirana, uporabniku prijazna in zagotavljati vse potrebne informacije na enem mestu. Ključna je uporabnost spletne strani tako za naročnike spletnih strani kot tudi za njihove uporabnike.

Izdelava spletne strani

Poleg tehnične in grafične dovršenosti spletne strani je pomembna tudi vsebina. Besedila morajo biti strokovno pripravljena in prilagojena spletnemu mediju. Pomembno vlogo igrajo tako slike kot besedila, danes, ko je pozornost uporabnikov kratkoročna, pa so nezanemarljivi tudi naslovi, ki morajo biti kratki, lahko zapomnljivi in udarni, ter predvsem morajo zajeti bistvo. Uporabniki na straneh ponavadi iščejo specifične informacije, zato celotnega besedila ne berejo, temveč ga le preletijo. Sporočilnost besedila igra ključno vlogo pri tem, ali se bo uporabnik odločil prav za vašo ponudbo, ali pa bo pozornost namenil kateri drugi. Spletna stran mora biti hkrati informativna in učinkovita – oglaševati mora določeno vsebino, zato je posebna pozornost namenjena tudi področju trženja.

Domena in pozicioniranje spletne strani

Izdelava spletnih strani mora zajeti celoten paket, zato je treba urediti tudi domeno spletne strani, to je spletni naslov, na katerem se nahaja spletna stran. Ta mora biti čim bolj enostaven za pomnjenje, hkrati pa se mora nanašati na ime podjetja, organizacije, produkta itd., da se ti lahko s spletnim naslovom identificirajo. Agencije za izdelavo spletnih strani navadno poskrbijo tudi za gostovanje spletnih strani, saj mora biti vsaka stran nameščena na strežniku.

Ko je spletna stran izdelana in postavljena na strežnik, je želja vsakega naročnika čim višje pojavljanje strani na seznamu zadetkov v posameznih brskalnikih, danes zagotovo največ ljudi uporablja brskalnik Google. Učinkovito pozicioniranje spletne strani na seznamu zadetkov je odvisno od uspešnosti oglaševanja podjetja, storitve ali izdelka v iskalniku. V ta namen je potrebno izbrati ustrezne ključne besede, s pomočjo katerih bo spletno stran opazila ciljna skupina in poskrbeti, da jo bo oglas nagovoril.

Kvalitetna izdelava spletnih strani je torej odvisna od mnogih faktorjev, ki jih izkušena agencija ne bo prezrla, temveč bo poskrbela za uspešen preplet vseh dejavnikov, ki spletno stran naredijo po meri naročnikov, hkrati pa tudi prijazno uporabniku.

Recent Posts