Treecelet – ko se združita inovativnost in ljubezen do ohranjanja narave


treecelet

Tople zime, vroča in dolga poletja, dvig morske gladine in povišana povprečna letna temperatura so le nekatere izmed posledic podnebnih sprememb, ki jih je v veliki meri povzročil človek. Čeprav po navadi ob omembi podnebnih sprememb najprej pomislimo na kupe plavajoče plastike v oceanih in puhteče dimnike velikih industrijskih objektov, pa mnogokrat pozabljamo, da Zemljo uničujemo tudi s pretiranim izsekavanjem gozdov. Eden izmed projektov reševanja te problematike je tudi projekt prodaje Treecelet zapestnic, ki velik del sredstev od prodaje nameni zasajevanju dreves v najbolj degradiranih območjih.

S podnebnimi spremembami se moramo soočiti z oči v oči

Uničujoči gozdni požari, ki trenutno divjajo v Avstraliji, vsakega izmed nas opominjajo, da so podnebne spremembe tukaj in zdaj in da moramo ukrepati. Ob tej misli si verjetno marsikdo reče, da sam ne more narediti veliko, da bi se morala spremeniti politika, gospodarstvo, promet … Vsi drugi, le sami ne.

Toda spremembe se začnejo pri majhnem človeku. K ohranjanju čistejše narave lahko zelo pripomoremo že s preprostimi koraki, ki od nas ne bodo zahtevali veliko napora, Zemlja pa nam bo hvaležna.

Fantje iz prej omenjenega podjetja Treecelet se moči, ki jo ima posameznik, dobro zavedajo. Začeli so s projektom, preko katerega želijo z našo pomočjo zasaditi milijon dreves. V okviru projekta preko različnih socialnih omrežij izobražujejo uporabnike o pomembnosti varovanja našega planeta in razsežnostih klimatskih sprememb. Idejo o posaditvi kar milijona dreves pa  so konkretizirali z linijo zapestnic, od katerih se velik del sredstev od prodaje nameni prav sajenju dreves.

Rešuj globalno

Treecelet je ekološko ozaveščeno podjetje, ki se zaveda, da se moramo problemov ekološke krize lotevati tudi na globalni in ne le lokalni ravni. Odlično je, da se posameznik odloči živeti bolj okolju prijazno, saj ko se za enak korak odloči več več posameznikov, bodo stvari res šle na bolje. Če se v Sloveniji okoljske problematike vsako leto bolj zavedamo in smo o tem tudi vse bolj ozaveščeni, pa na žalost ni tako v vseh delih sveta.

V delih sveta, kjer gospodarstvo ni razvito v smeri trajnostnega razvoja, zaradi borbe po preživetju delujejo z bolj kratkoročnimi cilji. Zato za potrebe pridobivanja lesa tropskih drevesnih vrst ter širjenja kmetijskih površin, dnevno posekajo enormne količine dreves. Ker pa izsekavanje gozdov vpliva na rušitev globalnega ekosistema, je potrebno, da tudi mi stopimo v boj proti tej problematiki.

Kaj imajo zapestnice skupnega z reševanjem gozdov?

Treecelet je ustvaril projekt, s katerim želijo v čim krajšem času posaditi milijon dreves. Tako svojim kupcem ponujajo različne zapestnice. Z nakupom ene Treecelet zapestnice namenijo denar za sajenje določenega števila dreves na Madagaskarju in v Indoneziji, trenutno pa zaradi krize s požari tudi organizaciji WWF v Avstraliji.

Marsikoga pa pri vsem tem moti, da gre za podjetje in ne dobrodelno organizacijo. Za to na spletni strani odgovarjajo s popolnoma razumljivimi argumenti, da gre za kompleksen projekt, ki zahteva veliko dela in tudi časa. Če bi se odločili za dobrodelno organizacijo, bi delo za projekt lahko opravljali le v svojem prostem času, kar posledično pomeni, da projekta ne bi mogli tako kakovostno izpeljati v tako širokem obsegu. Vseeno, pa lahko na njihovi spletni strani najdete veliko podatkov o tem, kam gre denar in se tako prepričate, da se s prodanimi zapestnicami ne okoriščajo.

Od vsake prodane Treecelet zapestnice tako namenijo sredstva za sajenje dreves organizaciji Eden Reforestation Projects, s katero imajo podpisano tudi obvezujočo pogodbo, s katero je proces doniranja denarja povsem avtomatiziran. To pomeni, da podjetje Treecelet svojo donacijo nakaže konec vsakega tedna na račun te organizacije, ki vodi tudi javno evidenco prejetih sredstev in števila posajenih dreves s temi sredstvi.

V ceno Treecelet zapestnice pa so poleg donacije za drevesa vključeni tudi stroški izdelave izobraževalnih vsebin, cena materiala in izdelave zapestnice, davek, stroški pošiljanja, stroški administrativnega dela, stroški oglaševanja, ki zagotavlja, da projekt živi, ter stroški za razvoj projekta.

Zakaj tako daleč?

Slovenija trenutno spada med tri z gozdom najbolj poraščene države v Evropi, zato se pri nas s težavo prekomernega izsekavanja gozdov še ne srečujemo, saj to nadzoruje tudi zakonodaja. Veliko bolj smiselno je torej, da gredo donacije Treecelet zapestnic na območja, kjer že prihaja do tako množičnega izsekavanja, da le-to povzroča rušenje celotnega ekosistema.

Drevesa večinoma sadijo na Madagaskarju in v Indoneziji, kjer zaradi množičnega izsekavanja gozdov za potrebe kmetijskih površin, na katerih pridelujejo palmovo olje in kavo, prihaja do obsežnih degradiranih območjih.

Delo v lokalnih skupnostih

Zavedati se moramo, da če se želimo pravilno lotiti reševanja določene problematike, se je moramo lotiti na pravi način, torej pri njenem izvoru. Kot je bilo že prej omenjeno, gozdove množično izsekavajo zaradi širjenja kmetijskih površin, ki jih ljudje potrebujejo, da lahko kaj zaslužijo in tako preživijo.

Zato dreves ne sadijo prostovoljci iz celega sveta, ampak večino domačini, ki so za svoje delo tudi pošteno plačani iz sredstev, namenjenih za zasajanje dreves. Tako se reševanja problema izsekavanja lotimo pri njegovem izvoru. Isti ljudje, ki so prej gozd izsekavali za potrebe po preživetju, ga zdaj zasajajo nazaj, so za to plačani in nimajo več potrebe po tem, da bi gozd izsekavali.

Vse širša ponudba zapestnic

Trenutno so v ponudbi šest različnih Treecelet zapestnic, izmed katerih ima prav vsaka svojo zgodbo in izbrano ime in število dreves, ki se jih bo posadilo z nakupom te zapestnice.

Zapestnice Treecelet se med seboj razlikujejo, večinoma pa so izdelane iz različnih poldragih kamnov, ki pozitivno delujejo tudi na tistega, ki bo zapestnico nosil. Na primer kamni, iz katerih je izdelana zapestnica Howlite vam pomagajo ostati mirni tudi v zelo stresnih situacijah.

Ob vsaki zapestnici v njihovi ponudbi je tudi zapisano, koliko dreves boste posadili z njenim nakupom. Z nakupom ene zapestnice tako lahko posadite od tri do deset dreves, odvisno od tega, katero zapestnico si boste izbrali.

Še nekaj številk

Z nakupom zapestnice Treecelet, naredite majhen korak – poskrbite za posaditev petih dreves. Toda, ko enak majhen korak naredi še kup drugih ljudi, se kar naenkrat začnejo velike spremembe. 5 dreves res ni veliko v primerjavi s količino vsak dan izsekanih dreves, toda do trenutka pisanja tega članka, smo z nakupi Treecelet zapestnic posredno posadili že  preko 136.000 dreves, priskrbeli delo lokalnemu prebivalstvu na območjih množičnega izsekavanja dreves, ter dosegli preko 8 milijonov ogledov izobraževalnih videov, ki imajo zagotovo velik vpliv na spremembe življenjskega sloga mnogih ljudi, na Zemlji bolj prijaznega. To pa niso več tako majhne številke in z nadaljevanjem tovrstnega dela lahko skupaj dosežemo še veliko več.

Pogozdovanje predstavlja rešitev našega planeta

Zavedati se moramo, da je onesnaževanje Zemlje kompleksen problem, ki ga povzroča širok nabor različnih dejavnikov. Eden izmed zelo velikih dejavnikov, ki posredno vpliva tudi na klimatske spremembe, je izsekavanje gozdov. Rek, da so gozdovi, še posebej tropski, pljuča našega planeta, ki jih vztrajno krčimo, namreč zelo drži. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da bi že z bolj strogo omejitvijo izsekavanja in več projekti pogozdovanja, lahko popravili veliko že storjene škode.

Kaj lahko storimo sami?

Če boste obiskali spletno stran ali profil Treecelet na katerem izmed socialnih omrežij, boste preko njihovih izobraževalnih prispevkov in videov dnevno obveščeni o različnih dejstvih o podnebnih spremembah , različnih projektih, ki se odvijajo na tem področju in mnoge drobne predloge, kako lahko vsakodnevno naredite majhne korake za lepši planet.

Z nakupom Treecelet zapestnice tako lahko naredite dobro stvar zase, saj imate na sebi kos lepo dizajniranega nakita, za Zemljo, saj poskrbite za ponovno zasajevanje dreves, ter za ljudi, ki se trudijo preživeti, saj končno dobijo delo in dostojno plačilo.

Recent Posts